Czerwiec 2024_3

Czerwiec 2024_3

Ochrona zabytków – konserwacja, restauracja, renowacja konstrukcji, Toruń, 18.06.24

Ochrona zabytków – konserwacja, restauracja, renowacja konstrukcji, Toruń 18.06.2024, od. 10.00 do około 15.00
Wykłady: 
prof. Janusz Krawczyk, UMK w Toruniu

1.Podstawy ochrony konserwatorskiej zabytków architektury

dr inż. Marek Sitnicki,Politechnika Łódzka,

Wykład 1. Konserwatorska ochrona konstrukcji – dokumenty doktrynalne i normy zharmonizowane EN ,
Wykład 2. Restauracja i konserwacja elewacji ceglanych z XIV i XX wieku – problemy konserwatorskie
Wykład 3.  Restauracja drewnianych domów tkaczy zgierskich

To jedyny, wyjątkowy cykl szkoleniowy w Polsce nt.  prac renowacyjnych podczas którego prowadzący pokaże jak prowadzić prace  aby zminimalizować uszkodzenia i zachować zabytkową, często ukrytą strukturę tynków, murów poprzez czytanie znaków pozostawionych przez ówczesnych przed wiekami.
Przygotowany  dla  wszystkich uczestników procesu renowacji, rewitalizacji zabytków na każdym etapie prac począwszy od współpracy inwestora  z konserwatorem, architektem, inżynierem i wykonawcą, aby uwrażliwić specjalistów na prowadzenie bezinwazyjnych prac eksperckich z zakresu badania konstrukcji obiektu.

Marek Sitnicki jest inżynierem, łączącym sztukę inżynierską z pasją, współpracujący z prof. Januszem  Krawczykiem z Katedry  Konserwatorskiej  Wydziału  Szuk Pięknych  z UMK w Toruniu zaprasza: cyt. „Podczas konferencji będzie przedstawiona diagnostyka, analiza i naprawy konstrukcji murowych (ściany, sklepienia, tynki) i drewnianych (więźby, stropy, ściany) w podejściu konstruktora-konserwatora, którym się czuje. Nacisk będzie położony na sprawy konserwatorskie”

Udział bezpłatny wg regulaminu w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych (po wyczerpaniu płatny). Zapisy www.archmedia.pl/konferencje

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]