Sprawy członkowskie

Wnioski

Zmiana wysokości miesięcznej składki członkowskiej

Na posiedzeniu dnia 21 stycznia 2013 r. Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB podjął uchwałę o podniesieniu wysokości miesięcznej składki członkowskiej z dniem 1.02.2013 r.
Wysokości składek dla poszczególnych grup w kwotach odpowiednio:
1. Członkowie zwyczajni - 12 zł
2. Członkowie zwyczajni po przejściu na emeryturę lub rentę - 50% wysokości składki miesięcznej, tj. 6 zł
3. Członkowie - emeryci, którzy mają ponad 70 lat i ponad 20- letni staż przynależności - 2,50 zł , co stanowi wysokość składki odprowadzanej przez Oddział do Zarządu   Głównego.
Przywilej wynikający z pkt.2  oraz z pkt.3  tylko na podstawie zgłoszenia przez zainteresowanego mającego opłacone na bieżąco składki członkowskie.

Składki członkowskie można opłacać osobiście w Biurze Oddziału przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu (budynek NOT, pok. 106)
lub wpłacając na konto bankowe:

PZITB Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
GETIN NOBLE BANK S.A. nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300

 W sprawach członkowskich Przewodniczący Oddziału przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 15. / zgłoszenia z podaniem tematu rozmowy w Biurze Oddziału/.

 Szkolenia, praktyki, praca

Wrocławski Oddział PZITB pomaga swoim członkom w odnalezieniu się na rynku pracy, organizując szkolenia, seminaria, konferencje i umożliwiając spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Pomagamy w znalezieniu wykwalifikowanej i wartościowej kadry pracowniczej.
Każdy zrzeszony w PZITB może skorzystać z bogatej bazy informacji i liczyć na fachowe i praktyczne porady bardziej doświadczonych kolegów.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt pod adresem email: sekretariat@pzitb.wroclaw.pl . 

Skorzystaj z naszej wiedzy!