Sprawy członkowskie

Wnioski

Zmiana wysokości miesięcznej składki członkowskiej

Na posiedzeniu dnia 14 grudnia 2020 r. Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB podjął uchwałę o podniesieniu wysokości miesięcznej składki członkowskiej z dniem 1.01.2021 r.
Wysokości składek dla poszczególnych grup w kwotach odpowiednio:
1. Członkowie zwyczajni - 14 zł
2. Członkowie zwyczajni po przejściu na emeryturę lub rentę - 50% wysokości składki miesięcznej, tj. 7 zł            3. Członkowie zwyczajni będący studentami  - 50% wysokości składki miesięcznej tj. 7 zł                                            4. Członkowie - emeryci, którzy mają ponad 70 lat i ponad 20- letni staż przynależności - 4 zł                                   5. Nowo przyjmowani członkowie będący emerytami , rencistami - 14 zł przez okres 3 lat, póżniej 50% wysokości składki miesięcznej  tj. 7 zł.

Przywilej wynikający z pkt.2  oraz z pkt.4  tylko na podstawie /pisemnego/ zgłoszenia przez zainteresowanego mającego opłacone na bieżąco składki członkowskie.

/ &3 pkt.2 Regulamin składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB/.

Składki członkowskie można opłacać osobiście w Biurze Oddziału przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu (budynek NOT, pok. 106)
lub wpłacając na konto bankowe:

PZITB Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

VeloBank  nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300

 W sprawach członkowskich Przewodniczący Oddziału przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 15. / zgłoszenia z podaniem tematu rozmowy w Biurze Oddziału/.

 Szkolenia, praktyki, praca

Wrocławski Oddział PZITB pomaga swoim członkom w odnalezieniu się na rynku pracy, organizując szkolenia, seminaria, konferencje i umożliwiając spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Pomagamy w znalezieniu wykwalifikowanej i wartościowej kadry pracowniczej.
Każdy zrzeszony w PZITB może skorzystać z bogatej bazy informacji i liczyć na fachowe i praktyczne porady bardziej doświadczonych kolegów.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt pod adresem email: sekretariat@pzitb.wroclaw.pl . 

Skorzystaj z naszej wiedzy!