Rzeczoznawcy

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

Wrocławskiego Oddziału PZITB

 

 wykonuje na zlecenia osób fizycznych i prawnych prace: 

  1. EKSPERTYZY BUDOWLANE
  2. ORZECZENIA BUDOWLANE
  3. OPINIE BUDOWLANE
  4. OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW
  5. KOSZTORYSOWANIE
  6. WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW NA ROBOTY REMONTOWE I INWESTYCYJNE
  7. WYKONYWANIE ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH PRZEGLĄDÓW BUDYNKÓW
  8. OPRACOWYWANIE ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW

Zlecenia przyjmuje Sekretariat PZZITB
50-020 Wrocław ul. Piłsudskiego 74 tel: 34-364-88 (gmach NOT)

sekretariat@pzitb.wroclaw.pl

pzitb.wroclaw.pl

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH PRZY OW PZITB
GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

Prace ww. są weryfikowane i poddawane opinii Rady Technicznej

 

 

       I ty zostaniesz rzeczoznawcą !

SPIS SPECJALNOŚCI RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO PZITB

1. Materiały budowlane;
- właściwości i stosowanie,

2. Budownictwo ogólne;
2.1. Konstrukcje i ustroje budowlane,
2.2. Roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane,
2.3. Zabezpieczenie i ochrona obiektów budowlanych w zakresie ppoż,
2.4. Utrzymanie i eksploatacja obiektów zabytkowych,
2.5. Audyt i ocena energetyczna budynku,

3. Konstrukcje betonowe;
3.1. Budownictwo kubaturowe,
3.2. Konstrukcje inżynierskie,

4. Konstrukcje metalowe;
4.1. Konstrukcje w budownictwie kubaturowym,
4.2. Konstrukcje inżynierskie,

5. Konstrukcje drewniane;
5.1. Konstrukcje w budownictwie kubaturowym,
5.2. Konstrukcje inżynierskie,

6. Geotechnika i fundamentowanie;
6.1. Badanie podłoża - wytyczne posadowienia budowli,
6.2. Fundamentowanie specjalne: pale, studnie, kesony itp.,

7. Posadowienie i zabezpieczenie budowli na terenie działań górniczych;

8. Budowle i konstrukcje poddane obciążeniom dynamicznym;

9. Izolowanie i zabezpieczenie budowli;
9.1. Izolacje wodochronne,
9.2. Izolacje termiczne,
9.3. Zabezpieczenie przeciw korozji,
9.4. Zabezpieczenie budowli przeciw czynnikom biologicznym,
9.5. Akustyka budowlana, izolowanie i zabezpieczenie od hałasu,

10. Organizacja procesu inwestycyjnego;

11. Ekonomika, ceny i rozliczenia;
11.1. Kosztorysowanie robót budowlanych,
11.2. Umowy, wynagrodzenia, rozliczenia,
11.3. Szacowanie nieruchomości budowlanych,
11.4 Analiza ekonomiki przedsiębiorstw,

12. Ekologia i ochrona środowiska;

PLIKI DO POBRANIA: