Rzeczoznawcy

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

Wrocławskiego Oddziału PZITB

 

 wykonuje na zlecenia osób fizycznych i prawnych prace: 

  1. EKSPERTYZY BUDOWLANE
  2. ORZECZENIA BUDOWLANE
  3. OPINIE BUDOWLANE
  4. OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW
  5. KOSZTORYSOWANIE
  6. WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW NA ROBOTY REMONTOWE I INWESTYCYJNE
  7. WYKONYWANIE ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH KONTROLI OKRESOWYCH BUDYNKÓW

Zlecenia przyjmuje Sekretariat PZZITB
50-020 Wrocław ul. Piłsudskiego 74 tel: 34-364-88 (gmach NOT)

sekretariat@pzitb.wroclaw.pl

pzitb.wroclaw.pl

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH PRZY OW PZITB
GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

Prace ww. są weryfikowane i poddawane opinii Rady Technicznej

 

        Zakres specjalności

 

             PLIKI DO POBRANIA

             OŚWIADCZENIE KANDYDATA O KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH

      KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY NA RZECZOZNAWCĘ lub SPECJALISTĘ BUDOWLANEGO

      OPINIA O KANDYDACIE NA RZECZOZNAWCĘ lub SPECJALISTĘ BUDOWLANEGO

      PRZYRZECZENIE RZECZOZNAWCY lub SPECJALISTY BUDOWLANEGO

      OŚWIADCZENIE_OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

              Status Rzeczoznawcy i Specjalisty PZITB     

              Regulamin Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji zawodowej