warunki uczestnictwa i opłaty

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt pełnego uczestnictwa w Konferencji:

• 1400 zł + 23% VAT – uczestnik Konferencji,

• 1100 zł + 23% VAT – osoba towarzysząca.

Koszty obejmują: zakwaterowanie i wyżywienie, koszty materiałów konferencyjnych, koszty organizacyjne oraz koszty imprez towarzyszących. Warunkiem przyjęcia każdego referatu do druku jest udział w Konferencji (wniesienie opłaty za uczestnictwo) przez jego autora lub przynajmniej przez jednego ze współautorów. Jedna opłata konferencyjna upoważnia do opublikowania jednego referatu.

Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny. Na życzenie uczestnika możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym za dopłatą 200 zł + 23% VAT. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji po 31.10.2017 r. opłaty nie będą zwracane. Ewentualni sponsorzy mogą wykupić druk swojej reklamy w „Materiałach Budowlanych” na warunkach obowiązujących w tym czasopiśmie.

Tradycyjnie w ramach Konferencji przewidywana jest wycieczka. Szczegóły związane z wycieczką zostaną podane w następnym komunikacie.

OPŁATY

 

Opłaty za udział w Konferencji należy wpłacać na konto Oddziału PZITB we Wrocławiu:

Getin Noble Bank S.A. nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300

z dopiskiem Konferencja „REMO 2017” i podaniem nazwisk osób, których wpłata dotyczy.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu wpłat na konto PZITB.

 

<<< POWRÓT