warunki uczestnictwa i opłaty

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1 700 zł+ 23% VAT – Pełne uczestnictwo w konferencji


1 600 zł+ 23% VAT – Osoba towarzysząca


DODATKOWE KOSZTY PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW:


1500 zł + 23% VAT – Materiały Budowlane (3 strony artykułu), każda następna strona 500 zł + VAT

200 zł + 23% VAT – Przegląd Budowlany,


Uczestnik Konferencji z publikacją w Materials ponosi koszt publikacji ustalony przez wydawnictwo MDPI (przewidywane są zniżki),


Koszty obejmują: zakwaterowanie i wyżywienie, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne, koszty imprez towarzyszących oraz koszty publikacji w jednym z wyżej wymienionych czasopism (z wyjątkiem w Materials). Warunkiem przyjęcia każdego referatu do druku jest udział w konferencji (wniesienie opłaty za uczestnictwo) przez jednego autora lub przynajmniej przez jednego ze współautorów. Jedna opłata konferencyjna upoważnia do opublikowania jednego referatu.
Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny.
Na życzenie uczestnika możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym za dopłatą 200 zł + 23% VAT. W razie rezygnacji z udziału w konferencji po 31.10.2022 r. opłaty nie będą zwracane. Ewentualni sponsorzy mogą wykupić druk swojej reklamy na warunkach obowiązujących w tych czasopismach.

      

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: remo@pwr.edu.pl

 

OPŁATY

 

Opłaty za udział w Konferencji należy wpłacać na konto Oddziału PZITB we Wrocławiu:

Getin Noble Bank S.A.    nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300

z dopiskiem Konferencja „REMO 2022” i podaniem nazwisk osób, których wpłata dotyczy.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu wpłat na konto PZITB.

 

<<< POWRÓT