terminy

TERMINY 

  • przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa, tematu referatu, informacji o eksponatach
    na wystawę lub o wystąpieniu promocyjnym oraz wniesieniu opłaty:                                             15.04.2017
  • dla uczestników  wydłużono termin zgłoszeń/bez referatów/                                                           30.10.2017
  • przesłanie przez organizatorów informacji o zakwalifikowaniu tematu referatu
    i wzoru jego przygotowania:                                                                                                                          15.05.2017
  • nadesłanie pełnego tekstu referatów:                                                                                                        30.06.2017
  • ostateczna kwalifikacja referatów po recenzjach:                                                                                  15.09.2017
  • ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej:                                                                            30.10.2017

 

<<< POWRÓT