terminy

TERMINY 

  • przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa, tematu referatu, informacji o eksponatach
    na wystawę lub o wystąpieniu promocyjnym:                                                                                      20.05.2022
  • przesłanie przez organizatorów informacji o zakwalifikowaniu tematu referatu
    i wzoru jego przygotowania:                                                                                                                      31.05.2022
  • nadesłanie pełnego tekstu referatów:                                                                                                   15.07.2022
  • ostateczna kwalifikacja artykułów po recenzjach:                                                                              15.09.2022
  • ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej:                                                                       30.09.2022

 

<<< POWRÓT