tematyka i program

Głównymi tematami Konferencji będą:

  • zagadnienia remontów i konserwacji obiektów budowlanych,
  • nowoczesne metody badań obiektów budowlanych,
  • diagnostyka przyczyn destrukcji obiektów,
  • naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów budowlanych,
  • nowe materiały i technologie w budownictwie remontowym i konserwacji zabytków,
  • problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków, w tym budynków wzniesionych metodami uprzemysłowionymi,
  • problemy związane z posadowieniem,
  • problemy badawcze i technologiczne związane z ochroną przeciwwilgociową istniejących budynków,
  • problemy termomodernizacji obiektów budowlanych, w tym obiektów historycznych,
  • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych.

 

<<< POWRÓT