organizatorzy i patroni

ORGANIZATORZY

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Wrocławski

Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych

Przewodniczący Oddziału - Mgr inż. Janusz Superson

Przewodniczący Komisji - Dr inż. Zygmunt Matkowski

  

PATRONI 

 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocław

Dziekan - Dr hab. inż. Danuta Bryja, profesor uczelni

  

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Dziekan - Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska 

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przewodniczący - Mgr inż. Janusz Szczepański

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 Przewodniczący - Dr hab. inż. Adam Rak, profesor uczelni

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Przewodniczący - Dr inż. Krzysztof Ałykow  

  

 Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Mgr Daniel Gibski


Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Mgr Łukasz Konarzewski

 

 

PATRONI MEDIALNI

 

"Materiały Budowlane" 

Redaktor Naczelny -  Mgr inż.  Krystyna Wiśniewska

 

„Przegląd Budowlany”

Redaktor Naczelny - Mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska

 

"Izolacje"

Redaktor naczelny -  Mgr Jarosław Guzal

 

 

 

 

 

 

<<< POWRÓT