organizatorzy i patroni

ORGANIZATORZY

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Wrocławski

Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych

Przewodniczący Oddziału - Mgr inż. Janusz Superson

Przewodniczący Komisji - Dr inż. Zygmunt Matkowski

  

PATRONI 

 

Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Organizacji i Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko

 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Dziekan - Prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba

 

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Dziekan - Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przewodniczący - Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Wiceprezes - Mgr inż. Piotr Napierała

 

PATRONI MEDIALNI

 

Materiały Budowlane 

Redaktor Naczelny -  Mgr inż.  Krystyna Wiśniewska

 

Izolacje

Redaktor naczelny -  Mgr Jarosław Guzal

 

Nowoczesne Hale

Redaktor naczelny  -  Dr inż. Andrzej Czemplik

 

 

 

 

<<< POWRÓT