komitety

 KOMITET NAUKOWY 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

Dr inż. Tomasz Gorzelańczyk

Dr inż. Adam Klimek

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Prof. dr hab. inż. Roman Orłowicz

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska

Dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl

Dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ

Dr hab. inż. Magdalena Rucka

Dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. UZ

Dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk

Dr hab. inż. Tomasz Trapko

- przewodniczący

- sekretarz naukowy

- sekretarz naukowy

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Dr inż. Zygmunt Matkowski

Alicja Dudzik

Dr inż. Krzysztof Gawron

Mgr inż. Piotr Kozioł

Mgr inż. Piotr Organek

Dr inż. Ryszard Antonowicz

Dr inż. Łukasz Bednarz

Mgr inż. Paweł Noszczyk

 

- przewodniczący

- wiceprzewodniczący

- wiceprzewodniczący

- sekretarz

- sekretarz

- członek

- członek

- członek

 

<<< POWRÓT