komitety

 KOMITET NAUKOWY 

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz        

Dr inż. Łukasz Bednarz                          

Dr inż. Mariusz Szóstak                         

Prof. dr hab. inż.  Łukasz Drobiec                               

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz                                 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko                                   

Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska                       

Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski                     

Prof. dr hab. inż. Roman Orłowicz     

Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz,                         

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz                           

Dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni                       

Dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, prof. uczelni             

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. uczelni                  

Dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. uczelni      

Dr hab. inż. arch. Paweł Kirschke, prof. uczelni            

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. uczelni

Dr hab. inż. Jarosław Konior

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. uczelni               

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. uczelni               

Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni      

Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. uczelni     

Dr hab. inż. Anna Ostańska, prof. uczelni          

Dr hab. inż. Adrian Różański, prof. uczelni                   

Dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. uczelni     

Dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni          

Dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni                    

Dr inż. Artur Kisiołek, prof. uczelni            

- przewodniczący

- sekretarz naukowy

- sekretarz naukowy

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Dr inż. Zygmunt Matkowski

Mgr inż. Daniel Czerek

Dr inż. Marek Sawicki

Dr inż. Tomasz Kania

Dr inż. Ryszard Antonowicz

Dr inż. Tomasz Gorzelańczyk

Dr inż. Tomasz Nowak

Mgr inż. Paweł Noszczyk                                         

- przewodniczący

- wiceprzewodniczący

- sekretarz

- sekretarz

- członek

- członek

- członek

- członek

 

<<< POWRÓT