Najlepsza praca dyplomowa Magisterska na WBLIW PWR 2016

Wrocław, 07.11.2016

Wyniki  Konkursu na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową

na WBLIW  Politechnice Wrocławskiej w roku 2016

 

   I miejsce:

- mgr inż. Marcin Rabej

  za pracę „Konstrukcja budynku w galerii handlowej”,

  opiekun: dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr,

  recenzent: dr inż. Maciej Kożuch,

 

  II miejsce:

- mgr inż. Gerard Wenderski

  za pracę Nowoczesny stadion piłkarski – analiza wyników modelowania i obliczeń metodą

  elementów skończonych wykonanych w wybranych programach obliczeniowych”,

  opiekun: dr inż. Piotr Berkowski,

  recenzent: dr hab. inż. Kazimierz Myślecki, prof. PWr.

 

  III miejsce:

- mgr inż. Dorota Kozula

  za pracę „Studium metod redukcji drgań stosowanych w budynkach wysokich,

  opiekun: dr inż. Krzysztof Majcher,

  recenzent: prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz,

 

  Wyróżnienia:

-  mgr inż. Michał Bodziony

  za pracę „Badanie wpływu sposobu przygotowania próbek rdzeniowych

  na wyniki badań wytrzymałości betonu na ściskanie”,

  opiekun: dr inż. Jarosław Michałek,

  recenzent: dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr,

-  mgr inż. Marcin Antczak

  za pracę Analiza momentów zginających oraz sił tnących w ławach fundamentowych

  posadowionych na półprzestrzeni sprężystej”,

  opiekun: dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr,

  recenzent: dr inż. Roman Szmigielski,

-  mgr inż. Krzysztof Boroch

  za pracę „Analiza posadowienia nasypu drogowego na podłożu słabonośnym zbrojonym geosyntetykami”,

  opiekun: dr inż. Andrzej Batog,

  recenzent: prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba.