Najlepsza praca dyplomowa Inżynierska na WBLIW PWR 2016

                                                                                                                                                                          Wrocław, 24.05.2016

                                                             Wyniki Konkursu na Najleprzą Inżynierską Pracę Dyplomową 

                                                                     Na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2016

                                                                                        

    I miejsce:

  - inż. Michał Drzazga

   za pracę pt. " Projekt konstrukcjistalowej przykrycia powierzchni

   handlowej w centrum Magnolia" ,opiekun pracy:dr inż.Sławomir Rowiński,

   recenzent: dr inż.Jan Gierczak,

  II miejsce / dwa równorzędne miejsca /:

  - inż. Mateusz Herba

    za pracę pt.: "Projekt budynku jednorodzinnego z częścią

    przeznaczoną na sklep rodzinny" opiekun pracy: prof.dr.hab.inż. Bohdan Stawiski,

    recenzent: dr.inż. Zygmunt Matkowski, 

  - inż. Aleksandra Kiecka

    za pracę pt." Projekt budynku mieszkalnego w gospodarstwie

    agroturystycznym" opiekun pracy: prof. dr..hab.inż.Jerzy Hoła,

    recenzent: dr.inż. Tomasz Gorzelańczyk,

   Wyróżnienia:

 - inż. Bartosz Hrabański

   za pracę pt " Wiadukt drogowy w ciągu ul.Kleczewskiej w Koninie"

   opiekun pracy: prof.dr.hab. inż.Jan Bień,

   recenzent: dr.nż.  Tomasz Kamiński,

 - inż. Klaudia Mołkosa

   za pracę pt. "Projekt niskiego budynku mieszkalno - handlowego"

   opiekun pracy: dr.inż.Łukasz Sadowski, 

   recenzent: dr.inż. Grzegorz Dmochowski,

 - inż. Maryla Hoshka

   za pracę badawczą pt."Projektowanie betonów w celu modyfikacji wybranych

   właściwości za pomocą domieszek i dodatków " opiekun pracy: dr.inż. Marta Moczko,

   recenzent: prof.dr.hab.inż. Jerzy Hoła