Komisje

Kadencja 2020 - 2024

 

 

Komisje Funkcyjne

Przewodniczący

1.

Odznaczeń

 Teresa Pijaczyńska

2.

Pomocy Koleżeńskiej

 Małgorzata Szota

3.

Kwalifikacji Rzeczoznzwców

 Daniel Czerek

4.

Historii 

 Anna Sołtys

                        5.          Doskonalenia Zawodowego                            Piotr Szarejko                                                                                                                                                    

 

Komisje Problemowe

Przewodniczący

1.

Nauki    

 Ryszard Kutyłowski

2.

Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych

 Zygmunt Matkowski

3.

Problemów Budownictwa              

 Jerzy Bączkowski