czerwiec 2022_1
05-06-2022
Admin

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

  • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB, obejrzenia retransmisji oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej...
Czytaj więcej
czerwiec 2022_2
05-06-2022
Admin

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który pozwala na wdrożenie działań związanych z mieszkalnictwem, jakie zawarte są w Krajowym Planie Odbudowy. Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag z wykorzystaniem załączonego formularza w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. Proszę o przekazanie uwag na załączonym formularzu również w wersji edytowalnej na adres e-mail: sekretariatDM@mrit.gov.pl. Skrócenie terminu składania uwag związane jest z koniecznością pilnego procedowania przepisów, które umożliwią uruchomienie inwestycji wraz ze spodziewaną akceptacją KPO przez Komisję Europejską. Brak uwag we wskazanym terminie zostanie uznany...

Czytaj więcej
maj 2022_4
30-05-2022
Admin

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

  • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB, obejrzenia retransmisji oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej...
Czytaj więcej