październik 2022_2
październik 2022_2
19-10-2022
Admin

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków, prof. R. Wójcik, dr inż.hab. Paweł Krause, Warszawa, 26.10.22

 
 

1. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków (dachy, części podziemne budynków, parkingi i garaże  podziemne)

Warszawa – 26.10.2022 r. (WSM) – TYLKO  stacjonarnie
Prowadzenieprof. Robert Wójcik, dr inż. hab. Paweł Krause

Tematyka wykładów:

  1. Izolacje wodochronne budynków – studium przypadku remontowanego obiektu.
  2. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe budynków  ,
  3. Zasady zabezpieczeń wodochronnych budynków - dachy zielone,  tarasy, balkony,  części przyziemia.
  4. Zabezpieczenia wodochronne podziemnych części budynków – parkingi i garaże podziemne  (posadzki)

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

2 .Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe

Warszawa – 16.11.2022 r. (WSM) – TYLKO  stacjonarnie
Prowadzeniemgr inż. Tomasz Chibowski, prezes firmy FIBRE
bryg. Edward Skiepko, SGSP

Program konferencji - w przygotowaniu. M.in. poruszana będzie tematyka bezpieczeństwa pożarowego dachów z instalacjami fotowoltaicznymi.

Zasady uczestnictwa.
Udział  b e z . p ł at n y  w ramach limitowanej puli miejsc  s p o n s o ro wa n y c h  wg Regulaminu, po ich wyczerpaniu udział   o d p ł a t n y.
Dla przedstawicieli producentów materiałów budowlanych, spółek akcyjnych oraz generalnych wykonawców udział wyłącznie o d p ł a t n y.
Zapisy wyłącznie poprzez  www.archmedia.pl/konferencje

Wsród słuchaczy losowane będą vouchery na wynajem domku w Hiszpani z 30% rabatem,  ważnym 1 rok od daty k o n f e r e n c j i .

 

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: info@archmedia.pl