październik 2022_1
październik 2022_1
15-10-2022
Admin

Sprawdź najnowsze szkolenia online

 
 

Zapraszamy na szkolenie "Zrównoważone finanse, a w szczególności wpływ taksonomii UE na sektor budowlany", które odbędzie się w języku angielskim. Szkolenie organizowane jest przez Construction 2050 Alliance w dniu 18 października 2022 r. w godzinach od 11:00-13:00.
zapis na szkolenie zdalne oraz program wydarzenia


Aplikacja mobilna PIIB:


Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 • Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego - RETRANSMISJA
  1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane 2. Dokumentacja techniczno –prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych wynikające z wymagań ...

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-14 godz. 09:00 do 2022-10-17 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Forma cyfrowa procedur administracyjnych, rejestrów i dokumentów w budownictwie - RETRANSMISJA
  Zmiany Prawa budowlanego wprowadzane sukcesywnie od lutego 2021r. z uwzględnieniem nowelizacji uchwalonej przez Sejm w dniu 7 lipca 2022 r., niosą nowe obowiązki, ale również otwierają nowe ...

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-14 godz. 11:00 do 2022-10-21 godz. 23:50
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych - RETRANSMISJA
  1. Wymagania ustawowe. 2. Normowe wymagana izolacyjności akustycznej: a. przegrody wewnętrzne, b. przegrody zewnętrzne. 3. Dopuszczalny poziom hałasu: a. dopuszczalny poziom hałasu ...

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-17 godz. 09:00 do 2022-10-21 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Leszek Dulak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI
  Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej (zagadnienia prawne i środowiskowe przy budowie masztów i wież telekomunikacyjnych). Program (skrócony): 1. Budowa infrastruktury ...

  Termin: 2022-10-17 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mec. Agnieszka Ludwikowska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Aktualizacja przepisów prawa bud. Wymagania w zakresie badań geotech. i środ. Remediacja w pigułce
  1. Prawo budowlane a badania geotechniczne i badania środowiskowe. 2. Technologie prowadzenia remediacji (oczyszczania terenu z zanieczyszczeń). Dobór technologii kalkulując koszty i czas. ...

  Termin: 2022-10-17 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: mgr inż. Ewa Iwanicka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB, dr inż. Sylwia Janiszewska, mgr inż. Piotr Surma
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Aspekty klimatyczne w innowacjach Wavin - zarządzanie wodami deszczowymi od wpustu do odbiornika
  1 część: Drogowe studzienki wpustowe Wavin Tegra RG: 1.Status prawny studzienek osadnikowych, 2.Tradycyjne wpusty betonowe DN500 a studzienki wpustowe z tworzyw na przykładzie Tegra RG Wavin, ...

  Termin: 2022-10-18 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: mgr inż. Mariola Błajet, mgr inż. Agnieszka Wrzesińska, mgr Jakub Skrzypczak
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projektowanie konstrukcji betonowych wg. Eurokodów - cz. I.
  Szkolenie poprowadzi: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba, Politechnika Krakowska Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: • Podstawy projektowania konstrukcji z betonu wg ...

  Termin: 2022-10-18 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych - cz. I
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy m. innymi w zakresie wentylacji oraz przewodów kominowych Na szkoleniu omówione zostaną ...

  Termin: 2022-10-19 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
  1. Rozbiórki obiektów budowlanych wg regulacji Prawa budowlanego – pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia, brak formalności, wyroki sądów administracyjnych 2. Plan BIOZ, przepisy BHP 3. ...

  Termin: 2022-10-20 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zaprawy budowlane modyfikowane polimerami
  Celem wykładu jest prezentacja i praktyczne zastosowanie zapraw budowlanych modyfikowanych polimerami. Główne tezy szkolenia, to: 1. mechanizm działania zapraw budowlanych modyfikowanych ...

  Termin: 2022-10-20 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: prof. PP dr hab. inż.Krzysztof Zieliński, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Dziennik budowy – nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego - RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie, trochę historii (a ta czasem zaskakuje) 2. Regulacje ustawowe dotyczące dziennika budowy, kiedy jest konieczny, zasady jego wydawania 3. Dziennik budowy – dokument urzędowy ...

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-21 godz. 09:00 do 2022-10-24 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • ZRID jako uproszczona forma realizacji robót drogowych
  Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników procesu budowlanego związanego z budową dróg w oparciu o decyzję ZRID oraz dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanych ...

  Termin: 2022-10-21 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Jak zagospodarować wodę z dachu?
  Dachy stanowią zasadniczą część obszarów formowania się spływu wód opadowych w centrach miast oraz na obszarach przemysłowych. Woda z dachów odpływa najszybciej, co wynika z niskiej ...

  Termin: 2022-10-21 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Paweł Licznar
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • PLANOWANIE I WYZNACZANIE PRIORYTETÓW W ORGANIZACJI PRACY - dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w warsztatach: - Opanowanie reguł i zasad ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE. - Poznanie i przećwiczenie CYKLU OAPD jako narzędzia optymalizacji działania. - Wzrost efektywności ...

  Termin: od 2022-10-22 08:30 do 2022-10-23 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Odwodnienie dróg i należących do nich drogowych obiektów inż. Aktualne wytyczne proj. i wykonawcze.. - RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie 2. Znaczenie właściwego odwodnienia dla nośności dróg i obiektów inżynierskich. 3. Odwodnienie powierzchniowe. 4. Odwodnienie wgłębne. 5. Ogólne zasady projektowania ...

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-24 godz. 09:00 do 2022-10-27 godz. 08:00
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Jak przeprowadzać kontrole i sporządzić protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
  Szkolenie dedykowane jest osobom posiadającym uprawnienia budowlane różnych specjalności i przeprowadzającym okresowe kontrole obiektów budowlanych i sporządzających protokoły. Uczestnik ...

  Termin: 2022-10-24 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: mgr Marian Pędlowski
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Analiza projektu pod kątem potencjalnych wad - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI
  1. Wymagania warunków technicznych dla budynków i budowli - analiza i miejsca potencjalnych niezgodności 2. Wymagania wynikające z teksu ocen technicznych - analiza i miejsca potencjalnych ...

  Termin: 2022-10-24 od 15:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projektowanie konstrukcji betonowych wg. Eurokodów – przykłady - cz. II.
  Szkolenie poprowadzi: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba, Politechnika Krakowska Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: • Stany graniczne użytkowania konstrukcji z betonu ...

  Termin: 2022-10-25 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych - cz. II
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy m. innymi w zakresie wentylacji oraz przewodów kominowych Na szkoleniu omówione zostaną ...

  Termin: 2022-10-26 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Trwałość mostów stalowych
  1. Wprowadzenie. 2. Czynniki wpływające na trwałość stalowych obiektów mostowych. a) wpływ stanu hydroizolacji pomostu. b) wpływ właściwego stanu odwodnienia. c) wpływ stanu ...

  Termin: 2022-10-27 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Negocjacje w biznesie - poziom II - dwudniowe warsztaty on-line - płatne
  Dzięki udziałowi w szkoleniu: 1. nauczysz się skutecznie posługiwać narzędziami negocjacyjnymi, 2. dowiesz się jak uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony, 3. ...

  Termin: od 2022-10-29 08:30 do 2022-10-30 16:30
  Prelegenci: Waldemar Szymecki
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


 

 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. 22 828 31 89
e-mail: biuro@piib.org.pl