luty 2023_3
luty 2023_3
03-02-2023
Admin
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 
SERWIS INFORMACYJNY: DB-OZC, DBA-OZC, DBL-OZC, DDZ-OZC, DGL-OZC, DGR-OZC, DJ-OZC, DJA-OZC, DJE-OZC, DKA-OZC, DKL-OZC, DL-OZC, DLB-OZC, DLE-OZC, DLU-OZC, DLW-OZC, DMI-OZC, DOA-OZC, DOL-OZC, DPL-OZC, DSR-OZC, DST-OZC, DSW-OZC, DTR-OZC, DW-FABRYCZNA, DW-KRZYKI, DW-PSIE-POLE, DW-SRODMIESCIE, DW-STARE-MIASTO, DWL-OZC, DWR-OZC, DZA-OZC, DZG-OZC, DZL-OZC, Pracownicy, RADA2022-2026, ZJAZD2022-2026
 
Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie w dniu 27.01.2023r. rozdziału 5a (art. 47a–47v), Dz. U. z 2022 r. poz. 1557, Ustawy Prawo budowlane, odnośnie wprowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy na stronie PIIB pod adresem https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/cyfryzacja-w-budownictwie pojawiły się materiały (w załączniku): • Folder informacyjny EDB, • Przewodnik „Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy” – v. 1 przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, głównie pod kątem informacji dla kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru budowlanego oraz projektantów sprawujących nadzór autorski. W miarę napływających uwag i wniosków, Przewodnik ten będzie aktualizowany w kolejnych wersjach. • Film " Elektroniczny Dziennik Budowy. Film szkoleniowy. Cz. 1 Jak wysłać wniosek o wydanie dziennika budowy?" Prosimy o rozpowszechnienie powyższych materiałów wśród członków izby, umieszczenie ich na Państwa stronach itd. Równocześnie prosimy o przesyłanie do 10 lutego br. na adres anna.lewandowska@piib.org.pl wszelkich uwag do Przewodnika „Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy” – v. 1, który będzie aktualizowany.