lipiec 2021
lipiec 2021
07-07-2021
Admin

Informacje na temat warsztatów szkoleniowych  

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych w praktyce

Interpretacja Prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

15 lipca 2021  Szkolenie ONLINE/platforma clickmeeting

Zgłoszenia w zakładce szkolenia: https://www.itc-poland.pl

Kontakt: natalia.pietras@itc-poland.pl