Sąd Koleżeński Oddziału Wrocławskiego PZITB

Kadencja 2016 - 2020

 

 

 

 

1.

Bogdan

PODOLSKI

Przewodniczący

2.

Paweł

SCHUHMACHER

Wiceprzewodniczący

3.

Agata   

CIECIELĄG

Sekretarz

4.

Lidia

KISIELEWSKA

Członek

5.

Maria

MARCJANIK

Członek